Att lägga till de eteriska oljorna till nötkreaturens ransoner resulterade i förbättrad effektivitet i energianvändningen hos mjölkkor med hög mjölkproduktion, enligt en studie från Penn State-forskare i USA.

Resultaten tyder på att nötkreatur skulle använda den tillgängliga energin för kroppsviktsökning snarare än mjölkavkastning eller mjölkkomponenter. De föreslår en potentiell positiv fysiologisk och miljömässig effekt av tillskott på grund av kombinationen av växter. Från tidigare studier visste forskarna att växter hade potentialen att modifiera jäsningen i mjölkkons vom, men huvudförfattaren, professor Alex Hristov, sa att han var särskilt intresserad av de fysiologiska effekterna av växterna hos idisslare.

Hans forskargrupp vid College of Agricultural Sciences har experimenterat med att komplettera fodret hos högpresterande mjölkkor med en rad tillsatser, inklusive tång-, vitlök- och oreganooljor till syntetiska tillsatser i ett försök att minska mjölkproduktionens miljöutsläpp från mjölkgårdar.

Minska metanutsläpp från kor
Även om metanreducering inte var ett mål för projektet, fann forskarna att avkastningen och intensiteten av metan från kor i studien minskade med 11 % genom kombinationen av capsicum oleoresin och kryddnejlikaolja, med effekten särskilt uttalad i första generationens mjölkkor.

"Vi drog slutsatsen att capsicum oleoresin kan påverka energi- och kväveutnyttjandet av korna, medan jäsnings- och metan-reducerande effekter i vommen sannolikt utlöstes av en associativ effekt av capsicum oleoresin och kryddnejlikaolja eller enbart kryddnejlikaolja", sa Hristov.

Källa: Dairy Global