Qinye Bao vid East China Normal University i Shanghai och hans kollegor tillsatte capsaicin till dessa ultratunna solceller under tillverkningsprocessen. Bao och hans team misstänkte att capsaicin kan ha en energiförstärkande effekt eftersom det kan frigöra elektroner som kan fortsätta att ladda.

De testade de capsaicinbehandlade solcellerna i laboratoriet genom att utsätta dem för konstgjort ljus för att simulera solljus och mäta den elektriska strömmen som löper genom dem.

Capsaicin effektiviserade solcellerna och gav en effektomvandling på 21,88 procent, mot 19,1 procent utan capsaicin. Teamet analyserade sedan solcellerna med spektroskopi medan de ledde energi och fann att tillsatsen av capsaicin verkligen ledde till ett större antal fria elektroner tillgängliga för att leda ström vid solcellernas yta. Detta minskade energiläckaget via värme.
Den exakta mekanismen bakom denna förbättring diskuteras fortfarande. Bao och hans kollegor antar att capsaicinmolekyler reagerar med blyjonerna i solcellen för att frigöra fler elektroner för att leda ström.
”Det är vår prioritet att välja hållbara skogsbaserade biomaterial”, säger Bao. "Capsaicin är billigt, naturligt, hållbart och finns dessutom rikligt."
Många naturliga organiska föreningar testas för att se om de har samma effekt som capsaicin, säger Tsutomu Miyasaka vid University of Yokohama i Japan, som uppfann perovskitsolceller 2009. De förbättrar solcellernas stabilitet och effektivitet med en låg kostnad, säger han.

Källa: NewScientist