Musklerna
Dagens läkemedel mot smärta fungerar så att de hindrar nervceller från att förmedla signalertill hjärnan. Men nackdelen är att de påverkar alla nervceller, alltså inte bara dem som skickarsmärtsignaler utan även dem som styr muskler och reflexer.Det är därför som en ryggbedövning under en förlossning kan försvåra krystandet, och därförsom man talar sluddrigt när man har fått bedövning hos tandläkaren.

Chilepeppar
Men nu har forskare vid Harvarduniversitetet hittat ett sätt att få in ett lokalbedövningsmedelbara i smärtnervcellerna, och de använder chilepeppar som en dörröppnare. Eller rättare sagtcapsaicin, det ämne i chili som gör att det bränner på tungan när man äter den.När capsaicin binder till sin receptor, som finns på ytan av just smärtnervceller, öppnas ettlitet hål i cellens hölje så att bedövningsmedlet kan ta sig in.

Lokalbedövning
Peter Zygmunt tycker det är för tidigt att säga om en sån här behandlingsmetod skulle kunnavara effektiv mot långvariga smärttillstånd, där det saknas bra behandling idag. Det lär dröjanågra år innan metoden kan användas, och då tror han att den i första hand kommer användas
för lokalbedövning.
- Det mest uppenbara användningsområdet är vid de tillstånd där man lokalt injicerar medletnågonstans eller smörjer på det i form av en salva. Allting blir mycket mer komplicerat omman ska ge det oralt.

Källa: Vendela Asp, Sveriges Radio P1 år 2007