Efter att ha undersökt gift från 22 spindlar och skorpioner vars bett orsakar smärta upptäckte man att gift från fågelspindeln Psalmopoeus cambridgei aktiverade capsaicin-receptorn. Tre peptider i giftet visade sig vara ansvariga för effekten. En motsvarande effekt gick att se från ytterligare en spindel men forskarna lyckades inte att identifiera vilket ämne som gav effekten.

- Det är fascinerande att växter och djur har utvecklat samma typ av skydd mot rovdjur och att det handlar om att ge en obehaglig känsla. Dessa gifter är mycket användbara för att förstå hur jonkanalerna i nervsystemet fungerar. Detta ger oss ledtrådar för hur vi specifikt kan aktivera eller blockera kanalerna för att därigenom behandla kronisk smärta, t.ex. vid ledgångsreumatism, urinvägsinfektioner eller andra sjukdomar, menar professor David Julius vid University of California som arbetat med forskningen.

Jonkanaler transporterar information
Jonkanaler sitter på cellernas membran och byggs upp av proteiner. Jonkanalen kan antingen vara öppen i vilket fall spänning i form av joner kan transporteras. Spänningen som transporteras via kanalerna är information som påverkar kroppens funktioner.

En stor andel av de gifter som produceras av ormar, skorpioner m.fl. giftiga djur verkar genom att blockera jonkanaler. Det får kommunikationen mellan kroppens celler att bryta samman.

Jonkanalerna är särskilt tydliga i nervsystemet och de är en av de grundstenar som bygger upp vårt medvetande. Störningar i jonkanalerna tros kunna vara relaterade till allvarliga sjukdomar så som depression. Det humörutjämnande läkemedlet litium verkar t.ex. genom att påverka jonkanalerna. Fiskolja tros delvis utöva sin effekt på hjärnan genom att påverka cellmembranen som jonkanalerna passerar igenom positivt.

Forskning på jonkanalerna är ett av de områden som läkemedelsindustrin satsar på och en förhoppning är att det ska kunna leda till en lång rad nya läkemedel.

Från år 2007