G-punktens vara eller icke-vara har det tvistats om länge. De flesta neurologer medger dock att området - som fått sitt namn efter första bokstaven i sin upptäckares efternamn - finns. Den fysiska platsen för detta lustcentra är ett avgränsat område i slidväggen, nära urinröret och intill urinblåsans hals. Hit går ovanligt många nervtrådar och därför har man tidigare trott att G-punktens främsta egenskap skulle vara att förstärka den sexuella lustupplevelsen för kvinnan. Men nu tror sig ett amerikanskt forskarteam hittat en ytterligare orsak till varför G-punkten existerar. Man menar att området spelar en viktig roll vid barnafödande eftersom det ger en smärtlindrande effekt och därmed gör förlossningen mera uthärdlig för kvinnan. De nya rönen grundar sig på tidigare djurförsök som visat att G-punkten också kan dämpa smärta. Detta stämmer överens med de studier som visar att när G-punkten stimuleras hos kvinnor så ökar också deras tolerans mot smärta.

Upptäckten runt G-punktens egenskaper kan få stor betydelse inom förlossningsvården. Tidigare har diskussionen ofta handlat om områdets vara eller inte vara. Om G-punkten ska kunna bidraga till större lust under samlag varierar nämligen från kvinna till kvinna och från situation till situation. Men de nya studierna kring G-punktens förmåga att lindra smärta visar att extra stimulering av området kraftigt sänkte smärtan hos samtliga födande kvinnor i försöksgrupperna. Metoden kan alltså i framtiden utgöra ett billigt och riskfritt alternativ till smärtlindring vid barnafödande. Om man bara låter bli att krydda maten med chilepeppar, vill säga. Den starka frukten innehåller nämligen ämnet capsaicin som hämmar G-punkten speciella nervtrådar från att höja smärttröskeln. Detta innebär i sin tur att kvinnan upplever smärta starkare eftersom ingen lindrande effekt uppstår. Forskarna kom idén på spåret då de studerade fenomenet kring G-punktens betydelse i Mexiko där kosten vanligen innehåller chilepeppar.

- De spanskspråkiga kvinnorna verkade har längre och tuffare förlossningar än sina amerikanska systrar, sade dr. Beverly Whipple till Reuters Health.

Förut har det uteslutande förklarats med kulturella skillnader. Och sådana kan naturligtvis fortfarande spela en viss roll. Men det framkom också att mat rik på chile gav höga halter av ämnet capsaicin hos kvinnorna (som alltså påverkar de speciella nerverna som G-punkten består av). Reaktionen lät inte vänta på sig. Mexikanskornas smärttröskel förändrades inte trots att G-punkten
stimulerades och därmed upplevde de förlossningen som mer plågsam.

Så går du i väntans tider, undvik för all del chilepeppar!

Författare: Isabella Iverus Bergman

Källa: PrimaVi år 2006