Vi kan hindra de små luftvägarna från att dra ihop sig och om luftvägen redan är hopdragen kan vi få den att slappna av säger Magnus Berglund, kemist och doktorand vid Lunds universitet. Men en lång väg med försök på både djur och människor återstår innan substansen skulle kunna bli ett färdigt läkemedel.

Rökarlungor
Forskningen om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ligger årtionden efter astmaforskningen, berättar Carl Persson, professor i farmakologi vid Lunds Universitet. Precis som astmatiker har kolsjuka bitvis svårt att andas. I dag är de i stort sett hänvisade till samma typ av behandling som astmatiker, men behandlingseffekten blir inte lika bra. Det som väcker hopp är att den nya substansen provats på lungvävnad från människor som varit storrökare. Den här är unik på sitt sätt genom att den är inriktad mot de små luftvägarna där den värsta delen av sjukdomen sitter, säger Carl Persson till TT.

Hosta av chilepeppar
Den luft vi andas in går genom ett transportnät, bronkerna, som kan liknas vid ett förgrenat träd. Längst ut finns de små luftvägarna, som luften passerar innan den kommer fram till lungblåsorna, där luftens syre tas upp av blodet. Utgångspunkten för forskningen var det faktum att capsaicin, som finns i chilepepparn, retar luftvägarna hos människor. Det är därför en del börjar hosta när de handskas med pepparfrukter i köket. 

Capsaicin har varit intressant på många sätt för läkemedelsindustrin, bland annat för smärtlindrande produkter, till exempel till bältrospatienter. I det sammanhanget har en kemisk substans som kan blockera capsaicin tagits fram. Det är denna som nu har vidareutvecklats av forskargruppen i Lund.

Källa: Cecilia Klintö/TT år 2007