Det indiska institutet för trädgårdsforskning (IIHR) i Bengaluru har utvecklat fem nya chilepepparhybrider, som det säger är resistenta mot det förödande bladkrullvirus (LCV) som drabbar grödan.

Hybriderna har gjorts tillgängliga för bönderna under säsongen i år. Enligt experter, som har utvecklat dessa nya sorter, har bladkrullviruset, som överförs av Mjöllöss (Vita flygare), framstått som ett allvarligt problem i de stora chilepeppar-odlingsområdena Haryana, Punjab, Rajasthan, West Bengal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra , Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka och Tamil Nadu.

”På grund av viruset och den bladkrullsjukdom som det orsakar, visar växten allvarlig retardation i tillväxt och utveckling som krulliga blad, minskad bladstorlek, hämmad fruktproduktion och så småningom onormal fruktutveckling vilket leder till 100 procent förlust om grödan utsätts i ett tidigt skede”, säger K. Madhavi Reddy, huvudforskare vid institutets avdelning av grönsaksgrödor och som ledde forskargruppen för att utveckla hybrid-chilepeppar.

Hon tillade att hybriderna tål sjukdomen helt och hållet. "De nyligen utvecklade chilepeppar-hybriderna har den bästa resistensen mot viruset", sa hon. ”Genetisk resistens hos värdväxter är ett idealiskt försvar mot detta virus, eftersom det inte kräver användning av insektsmedel och är därmed fördelaktigt för miljön och människors hälsa."

Hybrider kostar mindre än nuvarande chilepeppar frön
För att övervinna bladkrullningssjukdom på chilepeppar inleddes arbetet på avdelningen 2014. Enligt Reddy skulle de fem hybrid-chilepeppar-sorterna-Arka Tejasvi, Arka Yashasvi, Arka Saanvi, Arka Tanvi och Arka Gagan-minska beroendet av importerade frön och spara Indien runt 17-20 miljarder Rupier (195-230 miljoner kronor).