Samma receptor blir aktiverad av mintsmak, låga temperaturer och eukalyptus. Den ingår i en grupp av receptorer som spelar huvudrollen i fyra av våra fem sinnen. -    Mitt intresse för TRP-receptorerna började med att jag försökte förstå hur chilepeppar kan orsaka smärta, säger David Julius, professor vid Kalifornien-universitetet. Han upptäckte att det var receptorn TRPV1 som får oss att känna den brännande smaken av chile. Han visade också att det är samma receptor som gör att höga temperaturer känns smärtsamma. Chilepepparn har utnyttjat djurens eget försvar mot plågsamt höga temperaturer för att undvika att bli uppäten.

TRP-receptorerna är ansvariga för nästan allt som vi i dagligt tal kallar känsel. De sitter i nervcellerna och skickar information om vår yttervärld från huden upp till hjärnan. Dessutom har de viktiga funktioner i smaksinnet, lukten och hörseln. Det beror på att samma receptor kan reagera på flera olika saker, beroende på var i kroppen nervcellerna sitter. Till exempel reagerar TRPV1 på chilepeppar i tungan och höga temperaturer på huden.
Men den reagerar också på skadade celler inuti kroppen. Hjärnan uppfattar de olika signalerna men kan inte helt skilja på dem, det är därför som smaken av chile känns het. Det är den egenskapen som gör TRP-receptorerna unika, och så intressanta för vetenskapen. -    Vi har haft väldigt lite kunskap om känseln, jämfört med synen eller luktsinnet. Och den här forskningen öppnar för en mycket mer grundläggande förståelse, säger David Julius.

Vår känsel består av flera olika delar. En av dem är förmågan att känna skillnad på olika temperaturer. De senaste åren och månaderna har olika forskare hittat sex olika TRP-receptorer som reagerar på olika temperaturer. Vi kan skilja på varmt och hett, eller svalt och kallt, beroende på vilken receptor som aktiveras. En annan del av känseln är vår förmåga att känna beröring. Där är TRP-receptorernas roll inte lika klar men David Julius är övertygad om att de har stor betydelse. Dessutom är de viktiga för vår kroppsuppfattning. De signalerar när urinblåsan blir uttöjd eller när vi sträcker och tänjer muskler. Men framför allt är TRP-receptorerna ansvariga för att vi känner smärta. Minst fyra TRP-receptorer förmedlar olika typer av smärta. Alla fyra reagerar också på temperaturer, från varmt till kallt. Dessutom aktiveras de av starka smaker, som vitlök, wasabi, mynta och chilepeppar. -    Just nu letar många företag efter ämnen som kan blockera eller aktivera TRP-receptorerna kopplade till smärta. Det finns en stor lucka inom smärtlindringen som de kan fylla, berättar David Julius.

Hans forskning tyder på att receptorerna är kopplade till kronisk smärta. Speciellt när smärtan beror på vävnadsskador eller inflammationer, som till exempel reumatism. När kroppens celler är skadade producerar de ämnen som reagerar med TRP-receptorerna och gör dem känsligare. En receptor som normalt bara aktiveras av smärtsamt höga temperaturer kan börja signalera även vid kroppstemperatur, och vi får ont. Ett exempel är vanlig solbränna. Eftersom solens strålning har skadat hudcellerna är TRP-receptorerna extra lättpåverkade. En dusch som i vanliga fall är behagligt varm känns smärtsamt het. Förhoppningen är att ett läkemedel som blockerar rätt TRP-receptor också kan lindra kronisk smärta. Det finns ännu inte några mediciner som utnyttjar möjligheten att blockera TRP-receptorerna. Men David Julius är övertygad om att de kommer. -    Väldigt många mediciner utnyttjar olika receptorer, och TRP-receptorerna är den sista stora receptorgruppen, säger han.

Även inom andra områden är intresset för TRP-receptorerna stort. Redan nu är sex olika sjukdomar direkt kopplade till genetiska skador på receptorer, bland annat flera njursjukdomar. Även andra sjukdomar verkar vara kopplade till receptorerna, men sambandet är ännu inte lika klarlagt.
Md. Shahidul Islam, docent vid Karolinska institutet tror att TRP-receptorerna kan vara inblandade i så olika sjukdomar som inkontinens, manodepression och astma. Själv forskar han kring kopplingen mellan TRP-receptorerna och diabetes. -    Framtiden ser ljus ut. Jag tror att de kommer att få stor betydelse. Men än så länge har vi knappt börjat, säger han. Sammanlagt har människor ungefär trettio TRP-receptorer och för de allra flesta är funktionen fortfarande okänd. Många verkar vara kopplade till våra sinnen. Ett exempel är vårt smaksinne. Förutom de temperaturkänsliga TRP-receptorerna som reagerar på starka smaker finns det en annan receptor i munnen som kallas TRPM5. Den fungerar som en relä-station i tungan.

I tungan finns det massor av smak-receptorer som reagerar på olika söta smaker. Alla de receptorerna signalerar till TRPM5 som skickar signalen "sött" vidare upp till hjärnan. Det är därför så många olika saker ändå smakar sött. Samma receptor, men på andra nervceller, ser till att vi känner surt, beskt och umami. För livsmedelsföretagen är TRPM5 mycket intressant just nu, berättar Bernd Nilius, professor vid universitetet i Leuven. -    Det finns ett stort intresse för att skapa saltsubstitut, precis som sötningsmedel. Problemet är bara att alla ämnen man hittills har undersökt är både salta och beska, säger han.
Lösningen kan vara att blockera TRPM5 så att det inte går att känna den beska smaken. Det skulle få stor betydelse för personer med högt blodtryck eller andra som måste äta saltfattig kost.

Den första TRP-receptorn upptäcktes i en bananfluga för mer än trettio är sedan. Baruch Minke, professor vid universitetet i Jerusalem, arbetade med olika muterade bananflugor. Han hittade en fluga som betedde sig mycket märkligt. Vid närmare undersökning visade det sig att bananflugan blev blind några sekunder efter att en lampa tändes. Om den fick vara i mörker någon minut kunde den se igen, men bara de första sekunderna efter att ljuset sattes på. Det tog närmare tjugo år för Baruch Minke och andra forskare att komma fram till vad som var fel med bananflugan. Slutligen visade det sig att den saknade en receptor som döptes till TRP. Efter den upptäckten började forskare leta efter liknande receptorer hos däggdjur, något som visade sig vara en jackpott. -    Forskningen kring TRP-receptorer har exploderat den senaste tiden. Det är ett av de intressantaste vetenskapliga områdena just nu, säger Baruch Minke. Han är, tillsammans med David Julius, en av de hetaste kandidaterna till ett Nobelpris inom området. Och att ett Nobelpris kommer, det är nästan alla inom området övertygade om.
Men det som är mest fascinerande med TRP-receptorerna är, enligt David Julius, att de kan berätta för oss varför vi uppfattar vår omvärld som vi gör. Varför chilepeppar smakar varmt och mynta känns kallt. - Att hitta en enkel och logisk lösning på ett fenomen som alla känner igen, det är vackert, säger han.

KÄLLA: Torill Kornfeldt år 2007