Vi är en ideell förening som vill främja användandet av chilepeppar i all slags mat. Vi arbetar också generellt mot tam och mesig mat och bidrar med tips och råd angående odling av chilepeppar. Vi föreläser också om chilepeppar för trädgårdssällskap, föreningar och företag.

Som medlem får du tillträde till föreningens hemsida, massor av recept med chilepeppar, forum, odlingsskola månadsbrev, mat- och vintips med mera.

Välkommen att bli medlem!

Indien får 5 nya chilepeppar-hybrider motståndskraftiga mot virus


Chilepeppar-hybriderna utvecklades av Indian Institute of Horticultural Research i Bengaluru. Leaf curl virus (DNA-virus från släktet Begomovirus och familjen Geminiviridae. ChiLCV orsakar allvarlig sjukdom, särskilt på chilepeppar, men påverkar också andra grödor som tomat) i chilepeppar uppskattas orsaka förluster på cirka 15 miljarder dollar per år över hela världen.

Det indiska institutet för trädgårdsforskning (IIHR) i Bengaluru har utvecklat fem nya chilepepparhybrider, som det säger är resistenta mot det förödande bladkrullvirus (LCV) som drabbar grödan.

Hybriderna har gjorts tillgängliga för bönderna under säsongen i år. Enligt experter, som har utvecklat dessa nya sorter, har bladkrullviruset, som överförs av Mjöllöss (Vita flygare), framstått som ett allvarligt problem i de stora chilepeppar-odlingsområdena Haryana, Punjab, Rajasthan, West Bengal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra , Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka och Tamil Nadu.

”På grund av viruset och den bladkrullsjukdom som det orsakar, visar växten allvarlig retardation i tillväxt och utveckling som krulliga blad, minskad bladstorlek, hämmad fruktproduktion och så småningom onormal fruktutveckling vilket leder till 100 procent förlust om grödan utsätts i ett tidigt skede”, säger K. Madhavi Reddy, huvudforskare vid institutets avdelning av grönsaksgrödor och som ledde forskargruppen för att utveckla hybrid-chilepeppar.

Hon tillade att hybriderna tål sjukdomen helt och hållet. "De nyligen utvecklade chilepeppar-hybriderna har den bästa resistensen mot viruset", sa hon. ”Genetisk resistens hos värdväxter är ett idealiskt försvar mot detta virus, eftersom det inte kräver användning av insektsmedel och är därmed fördelaktigt för miljön och människors hälsa."

Hybrider kostar mindre än nuvarande chilepeppar frön
För att övervinna bladkrullningssjukdom på chilepeppar inleddes arbetet på avdelningen 2014. Enligt Reddy skulle de fem hybrid-chilepeppar-sorterna-Arka Tejasvi, Arka Yashasvi, Arka Saanvi, Arka Tanvi och Arka Gagan-minska beroendet av importerade frön och spara Indien runt 17-20 miljarder Rupier (195-230 miljoner kronor).

Entenza och Celta, två pimientos av Padrón-typ med garanti mot styrka

Det ordspråket som säger att man med Pimiento de Padrón aldrig vet varför "uns pican e outros non" (några är starka och andra inte) är inte längre helt sant. Sedan några år kan du hitta två sorter med garanti mot styrka på galiciska marknader. Den första av dem, kallad Entenza, utvecklades av forskningsstationen Baixo Miño de Salceda de Caselas Station, underställt departementet för landsbygdsfrågor. Den andra sorten, Celta, är en hybrid som utvecklats av fröföretaget Ramiro Arnedo, baserat i Cartagena.

Pimiento de Padrón kan bita ifrån. Om du låter frukterna mogna växer de till sig och blir röda och stora som paprikor. När vi hanterar frukterna för att ta bort fröna måste vi bära handskar eftersom de har mycket capsaicin, vilket är det som gör att det svider,” förklarar Manuel Riveiro, chef för Baixo Miño-stationen i Salceda de Caselas. Vad som händer i Galicien är att "frukterna skördas omogna, när de fortfarande är små och inte har börjat producera capsaicinet", tillägger han. Problemet är att ibland, när skörden är klar, blandas gröna pimientos som är mer mogna "men de är små eller har inte blivit röda och det är därför de är heta", avslutar han.

I detta forskningscenter utförde de ett arbete för att hitta ett frö som gav pimientos där produktionen av capsaicin blockerades. Det var ett verk av José Manuel Rodríguez Bao. Man sökte efter en Padrón-typ där den metaboliska vägen blockeras och syntetiserar capsaicin, det vill säga, det finns ett steg där produktionen av det starka ämnet blockeras och inte alls ger styrkar, argumenterar han. Faktum är att när dessa pimientos är mogna, "är de lite bittra, men de bränner aldrig", tillägger han.

Traditionell variant
Den nya sorten pimientos av typen Padrón och utan styrka döptes till Entenza och fröna är tillgängliga för dem som vill prova att odla. "Det är bra alla kan nyttja sorten. Vad vi gjorde var att registrera varianten som en traditionell sort så att den skulle vara tillgänglig för alla", argumenterar han.

Även hos fröfirman Ramiro Arnedo har de genomfört sin egen forskning för att hitta en Padrón som inte biter ifrån. "Vi är ett familjeföretag med mer än 70 års historia inom forskningen och för att förbättra pimientos har vi producerat en Padrón-typ utan styrka. Det är en hybrid”, förklarar Ricardo Salvador, försäljningschef. Han försäkrar att hans forskning började med att ta frön från olika områden i Galicien. "För 20 eller 25 år sedan började vi korsa sorter från olika delar tills vi fick en stabil sort, större produktion och utan styrka eftersom den är fri från capsaicin", tillägger han. De döpte sorten till Celta och den finns redan på många galiciska marknader. Skillnaden med Entenza är att detta är en hybrid, en blandning av sorter.

Salvador försäkrar att hans pimientofrön av Padrón-typ är mycket efterfrågade i Galicien, men också i andra regioner i Spanien och i Nordafrika. "Vi skickar mycket frö av denna pimiento till Almería och hela Levante och till norra Marocko. Mycket odlas/produceras där för att exporteras till hela Centraleuropa", säger han. Han säger också att för hans företag är det viktigt att upprätthålla de inhemska sorterna i varje område och det är därför de också gör forskning "för att införa motstånd mot vissa sjukdomar. Vi har avtal med olika autonoma områden för att producera inhemska frön", avslutar han.

SCF vill bara tillägga att våra frön är sortäkta Pimiento de Padrón med styrka som biter ifrån.

Källa: La Voz de Galicia

Heta såser är "on fire"

Enligt Wall Street Journal och Euromonitor har så kallade hot sauces noterat den snabbaste försäljningsökningen med 23,5 procent bland såstillbehör de senaste fem åren. Försäljningen för år 2018 uppgick till 701,7 miljoner dollar. Grillsåser ökade med 12,3 procent under samma tidsperiod, med en försäljning inom detaljhandeln på 765,4 miljoner dollar. Observera att salsa är en separat kategori för såstillbehör och där uppskattad försäljning för 2018 är 1 miljard dollar. Övrig såsförsäljning i jämförande miljoner dollar är: Soja, 879,2; Ketchup, 906,0; Salladsdressing, 265.

Efterfrågan drivs av växande invandrargrupper, spännande matshower på TV, mässor och andra event, popkulturella referenser och konsumenters ökande förtrogenhet för globala kök.

Det tål att upprepas: När du äter kryddstark mat, längtar du efter mer kryddstark mat.

Källa Wall Street Journal

Kemikalien som gör chilepeppar het förstärker solpanelceller

Ultratunna solceller tillverkade av blybaserade material kan absorbera ljus mer effektivt än kiselbaserade solceller, men de kan ofta inte omvandla energi lika effektivt eftersom de tappar en del av detta som värme. Det visar sig att lösningen är att tillsätta lite värme/hetta.

Qinye Bao vid East China Normal University i Shanghai och hans kollegor tillsatte capsaicin till dessa ultratunna solceller under tillverkningsprocessen. Bao och hans team misstänkte att capsaicin kan ha en energiförstärkande effekt eftersom det kan frigöra elektroner som kan fortsätta att ladda.               Solceller med capsaicin

De testade de capsaicinbehandlade solcellerna i laboratoriet genom att utsätta dem för konstgjort ljus för att simulera solljus och mäta den elektriska strömmen som löper genom dem.

Capsaicin effektiviserade solcellerna och gav en effektomvandling på 21,88 procent, mot 19,1 procent utan capsaicin. Teamet analyserade sedan solcellerna med spektroskopi medan de ledde energi och fann att tillsatsen av capsaicin verkligen ledde till ett större antal fria elektroner tillgängliga för att leda ström vid solcellernas yta. Detta minskade energiläckaget via värme.
Den exakta mekanismen bakom denna förbättring diskuteras fortfarande. Bao och hans kollegor antar att capsaicinmolekyler reagerar med blyjonerna i solcellen för att frigöra fler elektroner för att leda ström.
”Det är vår prioritet att välja hållbara skogsbaserade biomaterial”, säger Bao. "Capsaicin är billigt, naturligt, hållbart och finns dessutom rikligt."
Många naturliga organiska föreningar testas för att se om de har samma effekt som capsaicin, säger Tsutomu Miyasaka vid University of Yokohama i Japan, som uppfann perovskitsolceller 2009. De förbättrar solcellernas stabilitet och effektivitet med en låg kostnad, säger han.

Källa: NewScientist

Sida 1 av 12

ANNONSER

Go to top
Copyright © 2016 Svenska Chilepepparföreningen. Alla rättigheter reserverade.
Hemsidan producerad av Korrong och Aftertaste i Joomla! som är fri programvara publicerad under GNU General Public License.